Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Blitva
2500.0
kom
Marković Nikola Kragujevac 04/02/2020
Jarad
20.0
kom
Miletić Marko Kragujevac 04/02/2020
Bikovi SM >500kg
3.0
grlo
Aleksić Radovan Mladenovac 03/02/2020
Zelena salata
5000.0
kom
Stojković Dalibor Leskovac 03/02/2020