Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Bikovi SM >500kg
1.0
grlo
Milanović Rajko Leposavić 05/02/2020
Jagnjad
14.0
grlo
Milanović Dragan Leposavić 05/02/2020
Jabuka Delišes zlatni
5.0
t
Dragan Marisav Trstenik 04/02/2020
Lucerka seno u balama
3000.0
bala 12-25kg
Milovanović Dragovan Mladenovac 04/02/2020
Ovca
50.0
grlo
Milivoje Glišić Mladenovac 04/02/2020
Ovca
22.0
grlo
Milena Milojević Knjaževac 04/02/2020
Šljiva
200.0
kg
Milena Milojević Knjaževac 04/02/2020
Jagnjad
20.0
grlo
Aleksandrović Dobrica Mladenovac 04/02/2020
Priplodne junice
1.0
grlo
Ilić Goran Sokobanja 04/02/2020
Priplodne krave SM
2.0
grlo
Ilić Goran Sokobanja 04/02/2020
Junad >480kg
10.0
grlo
Petrović Đorđe Šabac 04/02/2020
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
10.0
t
Radić Vladan Šabac 04/02/2020
Tovljenici 80-120kg
20.0
grlo
Milojković Milan Kragujevac 04/02/2020
Tovljenici 80-120kg
10.0
grlo
Živanović Zlatko Kragujevac 04/02/2020
Prasad 16-25kg
10.0
grlo
Milojković Milan Kragujevac 04/02/2020
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
5.0
t
Ilija Andrović Kragujevac 04/02/2020
Blitva
1000.0
kom
Maksimović Dragan Kragujevac 04/02/2020
Blitva
1000.0
kom
Maksimović Dragan Kragujevac 04/02/2020
Blitva
1000.0
kom
Maksimović Dragan Kragujevac 04/02/2020
Blitva
4000.0
kom
Marković Nikola Kragujevac 04/02/2020