Jagnjad

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

5.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Na prodaju umatičena priplodna jagnjad rase virtemberg.