Jabuka Greni Smit

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

50000.0
kg

Klasa

Ekstra klasa

Cena po jedinici mere

45,0RSD

Opis ponude

Jabuka uskladištena i tretirana smart fresom.