Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Malina
100.0
kg
Božović Slavomir Novi Pazar 27/07/2020
Malina
150.0
kg
Novalić Senad Novi Pazar 27/07/2020
Malina
200.0
kg
Sajtarić Emira Novi Pazar 27/07/2020
Malina
150.0
kg
Čekanović Gordana Novi Pazar 27/07/2020
Šljiva
1000.0
kg
Janković Petronije Prokuplje 27/07/2020
Šljiva
5000.0
kg
Mijačić Milutin Prokuplje 27/07/2020
Šljiva
500.0
kg
Tonić Milorad Prokuplje 27/07/2020
Paprika ostala
1000.0
kg
Milićević Milanka Kragujevac 27/07/2020
Paradajz sve sorte
2000.0
kg
Milićević Milanka Kruševac 27/07/2020
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
1000.0
kg
Cvetković Milovan Aleksandrovac 27/07/2020
Stočni ječam
1500.0
kg
Cvetković Milovan Aleksandrovac 27/07/2020
Pšenica
2.0
t
Cvetković Dragan Aleksandrovac 27/07/2020
Stočni ječam
1000.0
kg
Vasić Dobrisav Aleksandrovac 27/07/2020
Kruška ostale
8.0
t
Aćimović Ivan Trstenik 27/07/2020
Kruška ostale
4.0
t
Isailović Živko Trstenik 26/07/2020
Kruška ostale
4.0
t
Ljutovac Jasmina Trstenik 26/07/2020
Krastavac salatar
200.0
kg
PG Živković Slobodanka Obrenovac 26/07/2020
Paradajz sve sorte
150.0
kg
Zoran Živković Obrenovac 26/07/2020
Paradajz sve sorte
2000.0
kg
Janjić Milan Loznica 26/07/2020