Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Kruška ostale
5000.0
kg
Vlado Mijatović Kraljevo 14/08/2020
Šljiva
7000.0
kg
Vlado Mijatović Kraljevo 14/08/2020
Šljiva
6000.0
kg
Jović Žikica Negotin 14/08/2020
Šljiva
2000.0
kg
Milošević Ilinka Negotin 14/08/2020
Šljiva
2000.0
kg
Vlajković Dejan Negotin 14/08/2020
Šljiva
500.0
kg
Balic Viobran Zaječar 14/08/2020
Junad >480kg
1.0
grlo
Nikolčić Dragiša Zaječar 14/08/2020
Jagnjad
2.0
grlo
Andrejević Simica Boljevac 14/08/2020
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Andrejević Simica Boljevac 14/08/2020
Pčele kranjska
300.0
kg
Ilić Borislav Sokobanja 14/08/2020
Pčele kranjska
100.0
kom
Milošević Miroslav Knjaževac 14/08/2020
Pčele kranjska
300.0
kg
Radojević saša Sokobanja 14/08/2020
Stočno brašno
100.0
kg
Lazić Danijel Sokobanja 14/08/2020
Pčele kranjska
300.0
kg
Pujić Miodrag Knjaževac 14/08/2020
Pčele kranjska
500.0
kg
Ranko Vučković Knjaževac 14/08/2020
Krompir beli
2000.0
kg
Ćirić Snežana Negotin 14/08/2020
Luk crni
2000.0
kg
Ćirić Snežana Negotin 14/08/2020
Šljiva
7.0
t
Ćirić Snežana Negotin 14/08/2020
Malina
500.0
kg
Petrikić Milka Bor 14/08/2020
Pšenica novi rod
3.0
t
Ilić Aleksandar Negotin 14/08/2020
Pčele kranjska
200.0
kg
Jaćimović Branimir Negotin 14/08/2020
Priplodne krave SM
2.0
grlo
Nikolić Radomir Jagodina 14/08/2020
Pčele kranjska
10.0
roj
Saša Filidžanović Negotin 14/08/2020
Pčele kranjska
500.0
kg
Saša Filidžanović Negotin 14/08/2020
Šljiva
500.0
kg
Ilić Boško Negotin 14/08/2020
Šljiva
1.0
t
Jovanović Dejan Čačak 14/08/2020
Kruška Viljamovka
4.0
t
Savić Dragomir Čačak 14/08/2020
Bikovi SM >500kg
1.0
grlo
Ratković Ljubiša Leposavić 14/08/2020
Jabuka Mucu
1500.0
kg
Avramović Vladimir Gornji Milanovac 14/08/2020
Bikovi HF >500kg
1.0
grlo
Matijašević Slavko Lazarevac 14/08/2020