Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Tovljenici 80-120kg
4.0
kom
Mladen Smiljanić Šabac 13/01/2020
Junad >480kg
3.0
kom
Radenka Živanović Šabac 13/01/2020
Tovljenici 80-120kg
6.0
grlo
Božić Obren Loznica 13/01/2020
Paradajz sve sorte
200.0
kg
Aleksandrović Dobrica Mladenovac 13/01/2020
Borovnica
500.0
kom
Aleksandrović Dobrica Mladenovac 13/01/2020
Krompir beli
150.0
t
Trajković Predrag Leskovac 13/01/2020
Krompir beli
50.0
t
Zdravkovic Bojan Leskovac 13/01/2020