Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Malina
100.0
kg
Savić Miloje Brus 25/06/2020
Malina
100.0
kg
Zoran Čolovejić Brus 25/06/2020
Malina
100.0
kg
Dragan Čolovejić Brus 25/06/2020
Malina
100.0
kg
Goran Čolić Brus 25/06/2020
Malina
100.0
kg
Milovan Čolić Brus 25/06/2020
Trešnja
300.0
kg
Petrović Aleksandar Kruševac 25/06/2020
Višnja
1000.0
kg
Ristić Jovica Vranje 24/06/2020
Višnja
10000.0
kg
Veličković Milan Vladičin Han 24/06/2020
Borovnica
2000.0
kg
Jovanović Vitomir Trgovište 24/06/2020
Malina
2000.0
kg
Antić Srboljub Vranje 24/06/2020
Malina
2000.0
kg
Antić Ljiljana Vranje 24/06/2020
Višnja
15000.0
kg
Tošić Dragan Vladičin Han 24/06/2020
Višnja
3500.0
kg
Milosavljević Slađan Vladičin Han 24/06/2020
Malina
2500.0
kg
Tomić Zoran Vranje 24/06/2020
Malina
2000.0
kg
Antić Srboljub Vranje 24/06/2020
Malina
3000.0
kg
Jovčić Dragoljub Vranje 24/06/2020
Malina
7000.0
kg
Antić Ljiljana Vranje 24/06/2020
Borovnica
500.0
kg
Gicić Vladan Despotovac 24/06/2020
Prasad 16-25kg
5.0
grlo
Rogić Radoje Užice 24/06/2020
Jagnjad
8.0
grlo
Dubljanin Dragisav Užice 24/06/2020
Višnja
3000.0
kg
Milan Čamagić Blace 24/06/2020
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Šojić Petar Užice 24/06/2020
Borovnica
3.0
t
Josić Snežana Loznica 24/06/2020
Višnja
2.0
t
Josić Snežana Loznica 24/06/2020
Višnja
1000.0
kg
Verica Davidović Blace 24/06/2020
Višnja
2000.0
kg
Mileta Kozić Blace 24/06/2020
Višnja
1500.0
kg
Zagorka Jovanović Blace 24/06/2020
Malina
1500.0
kg
Miljana Milosavljević Blace 24/06/2020
Malina
1000.0
kg
Nedeljković Boban Vladičin Han 24/06/2020
Malina
1500.0
t
Marković Slađan Vranje 24/06/2020